Dużą kreatywnością wykazali się uczniowie klasy 1b: Barbara Olszewska i Dariusz Domagała, którzy zaprezentowali swoje prace biorąc udział w Konkursie „Niepodległa tech...”,  zorganizowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie przygotowywani
byli przez Panią Annę Chrzanowską – nauczyciela historii. Konkurs polegał na wykonaniu projektu plakatu w wersji elektronicznej pod nazwą „ZAPROJEKTUJ NIEPODLEGŁOŚĆ”, wykonanego techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, którego motywem przewodnim było ukazanie postaw patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Ideą konkursu jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez młodych Polaków. Ma na celu zachęcić ich do zaprezentowania swojego postrzegania Niepodległości i radości z bycia Polakiem w 100-lecie jej odzyskania.

Do głównych celów Konkursu należy: uczczenie Święta 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń, zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej i korzystania z nowoczesnych technologii.

Uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy. Mamy nadzieję, że dzięki podjętemu zaangażowaniu poszerzyli swoją wiedzę historyczną i zwiększyli możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnym świecie.

Zdjęcie: praca Darka Domagały