W dniu 5 grudnia 2018 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”, w którym wzięli udział uczniowie z klas: 1a – Alan Grzymała, 1b – Barbara Olszewska, Dariusz Domagała i Łukasz Krzentowski oraz z klasy 3d – Wojciech Pochwała. Do konkursu uczniów przygotowywały Panie: Anna Chrzanowska i Beata Czajkowska – nauczyciele historii.  Celem Konkursu jest popularyzacja i pogłębienie wiedzy historycznej o Polsce, Europie i naszym regionie.

Nagrody dla uczestników:

- laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego
(np. głośniki multimedialne Bluetooth, smartwatch, tablet lub inne).

- laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe.

 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy za czynne uczestnictwo w Konkursie. Trzymamy kciuki za uczestników i mamy nadzieję, że był on dla naszych uczniów nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale także cenną lekcją historii, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce i naszym regionie.