W obecnym świecie charakteryzującym się coraz szybszym postępem technologicznym niełatwo zachować anonimowość. Zarówno dane osobowe jak i wizerunek  choć, prawnie chronione, są często narażone na wykorzystanie w niewłaściwy sposób przez osoby trzecie, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. 

Ten powszechny problem stanowił temat przewodni VI edycji Prawniczego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Tegoroczne zmagania uczestników dotyczyły ochrony wizerunku w przestrzeni publicznej. Zadaniem konkursowym było wystąpienie w imieniu jednej ze stron w sprawie cywilnej o naruszenie dobra, jakim jest wizerunek osoby fizycznej. Zarzutem było  umieszczenie na koszulce typu T-shirt i publiczne prezentowanie wizerunku osoby – bez jej wyraźnej zgody. Reprezentując powoda,  którego bardzo niekorzystna fotografia posłużyła do ozdobienia koszulki, należało udowodnić, że naruszono jego prawo do ochrony wizerunku. Natomiast występując w imieniu pozwanego trzeba było dowieść, że takie wykorzystanie nie doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych powoda. 

Miło nam poinformować, że w tegorocznych ,,prawniczych zmaganiach” 23 listopada 2018 roku w siedzibie WSEPiNM w Kielcach naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 3D - Marta Półtorak, która występując w roli pełnomocnika pozwanego, uzyskała pierwsze miejsce w konkursie.  W swoim wystąpieniu wykazała się nie tylko merytoryczną wiedzą z zakresu prawa, ale wyjątkowym opanowaniem i zdolnościami krasomówczymi. 

Ze względu na oczekiwanie na potwierdzający sukces Marty dokument,  o jej osiągnięciu informujemy z niewielkim opóźnieniem.

Gratulujemy!