13 grudnia br. w naszym liceum przenieśliśmy się w czasie. Od samego rana przed wejściem do II LO stali uczniowie w mundurach Milicji Obywatelskiej oraz WP i pozorowali sytuację kontroli dokumentów osób wchodzących. Obok stał rozpalony koksownik, często widywany na chodnikach i placach w mroźną zimę 1981 i 1982 roku.

W szkole na holu przygotowano ciekawą wystawę z elementami graficznymi, opisem oraz zdjęciami z okresu stanu wojennego. Z głośników co jakiś czas słychać było przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju 13 grudnia 1981 roku.

Zaproszeni tego dnia do naszej szkoły goście z Muzeum Orła Białego – panowie: Tadeusz Sikora i Piotr Kołodziejski zaprezentowali wydawnictwa i druki opozycyjne, jakie znajdują się w zbiorach muzeum. Młodzież zapoznała się z takimi pojęciami jak: cenzura, drugi obieg, wydawnictwa bezdebitowe, bibuła, ramki, powielacz, sitodruk i inne. Każdy mógł dotknąć wydawnictw drugiego obiegu, za którego posiadanie jeszcze 35 lat temu groziły sankcje karne.

W przerwach zabrzmiały pieśni z tamtego okresu, będące symbolem sprzeciwu wobec dyktatury – przygotowane przez uczniów. „Mury” Kaczmarskiego wykonał Norbert Rudolf, „Arahję” (Kultu) - Bartosz Drabik oraz „Wolność” (Grechuty) zaśpiewała Wiktoria Bogusiewicz.

Wydarzenie upamiętniające 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zostało zorganizowane przez nauczycielki historii Annę Chrzanowską i Beatę Czajkowską. W role milicjantów i żołnierzy wcielili się uczniowie.

Zdjęcia: Wiktoria Kruk i Aleksandra Orlicka