W bieżącym roku nauki Szkolne Koło Wolontariatu działające przy naszym liceum wzięło udział w licznych akcjach charytatywnych, podejmując współpracę z wieloma instytucjami.  Otwarte serca i zaangażowanie wolontariuszy oraz opiekunek: Pani Anny Chrzanowskiej oraz Pani Joanny Derlatki-Kozdroń zostało docenione dyplomami i podziękowaniami. Oto one:

 

„PACZKA DLA BOHATERA”

Szkolne Koło Wolontariatu otrzymało podziękowanie od koordynatorów akcji „Paczka dla Bohatera” dla uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza za nieocenioną pomoc wniesioną w organizację VIII Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera, za wyraz zasłużonej pamięci dla bohaterów. W imieniu swoich podopiecznych dziękują słowami: Każdy dar z serca jest wart więcej, niż wszelkie bogactwa tego świata.

„OPATRUNEK NA RATUNEK”

 Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” po otrzymaniu zebranych artykułów w ramach akcji „Opatrunek na Ratunek” przesłała serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu i całej społeczności II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej za okazane afrykańskim dzieciom serce, wsparcie i pamięć o najuboższych mieszkańcach świata.

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 Kierownictwo Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych wyraża serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz Szkolnego Koła Wolontariatu za wsparcie idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników WTZ oraz udział grupy młodzieży w spotkaniu wigilijnym organizowanym dla osób niepełnosprawnych.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego w naszym liceum, wzięli aktywny udział w świątecznej zbiórce żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”, przeprowadzonej na terenie miasta na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 roku. Organizatorzy zbiórki serdecznie dziękują wolontariuszom za zaangażowanie
i współpracę na rzecz akcji i osób potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu i pomocy naszych wolontariuszy Stowarzyszenie „Praxis” otrzymało 1089 kg żywności, która została przekazana podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego nr 2 w Skarżysku – Kamiennej.