Szkolne Koło Wolontariatu działające przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza bierze udział w konkursie NA NAJWIĘKSZEGO ZBIERACZA ZŁOTA w 2019 roku. Celem konkursu jest: pozyskanie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci (dożywianie dzieci), uaktywnienie środowisk dziecięco-młodzieżowych, rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół Powiatu Skarżyskiego. Organizatorem konkursu jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Nasza szkoła dołącza do zbieraczy złota. Konkurs będzie trwał od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Polega na zbieraniu jak największej ilości złotych monet o nominałach: 1, 2, 5 groszy. Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2019 roku. Dla zwycięskiej szkoły przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz Dyplom z tytułem: „Największego zbieracza złota”.