20 lutego do naszego liceum zawitała ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. Po raz kolejny młodzież skarżyskich szkół wykazała się znakomitą frekwencją. Chęć oddania krwi zgłosiło 68 osób, z czego - po badaniach lekarskich - mogło to zrobić 56 osób. Najliczniejszą grupę spośród krwiodawców stanowili uczniowie Mickiewicza. Łącznie oddano 25,2 litra krwi. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim dawcom!
Akcję zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun Szkolnego Klubu Krwiodawstwa Pan Maciej Szaraniec.