W dniu 12 marca 2019 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” PLUS, w którym wzięli udział uczniowie z klas: 1a – Alan Grzymała, 1b – Barbara Olszewska, Dariusz Domagała
i Łukasz Krzentowski, 2d – Aleksander Senderowski, Damian Skrocki oraz z klasy 3d – Marta Półtorak, Wojciech Pochwała, Dawid Paszkiel i Adrian Doniecki. Do konkursu uczniów przygotowywały Panie: Anna Chrzanowska i Beata Czajkowska – nauczyciele historii. 
Celem Konkursu jest popularyzacja i pogłębienie wiedzy historycznej o Polsce, Europie i Naszym Regionie.

Nagrody dla uczestników:

- laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają dyplomy grawerowane i nagrody książkowe,
- laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy za czynne uczestnictwo w Konkursie. Trzymamy kciuki za uczestników i mamy nadzieję, że był on dla naszych uczniów nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale także cenną lekcją historii, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce, Europie i Naszym Regionie.