Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W programie podejmowane są atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie, umożliwiające rozwój umiejętności praktycznych. W tegorocznej edycji olimpiady do etapu okręgowego zakwalifikował się nasz uczeń Oskar Mazur (kl. 3e) i 12 marca br. w Katowicach brał w nim udział. Do olimpiady przygotowywała ucznia Pani Ewa Mikołajewska. Serdecznie gratulujemy pasji Oskarowi sukcesu, pasji i podjętego zaangażowania.