Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje corocznie Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”. W tym roku szkolnym, w etapie centralnym konkursu w Warszawie brał udział nasz uczeń Norbert Rudolf (kl. 3e), przygotowywany przez Panią Ewę Mikołajewską.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich. Jest to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim. Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich z klas maturalnych zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

Gratulujemy Norbertowi podjętego zaangażowania i sukcesu!