W dniu 13 marca 2019 roku w naszym liceum odbył się etap szkolny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Udział wzięło dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły przygotowywanych przez nauczycielkę religii Panią Małgorzatę Janiec. Test konkursowy ze znajomości treści dwóch  ksiąg biblijnych: Księgi Wyjścia i Listu św. Pawła do Rzymian najlepiej rozwiązały trzy uczennice: Barbara Olszewska (1b), Alicja Sitarz (1a) i Wiktoria Bogusiewicz (1c). Dziewczęta zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Radomiu. Serdecznie gratulujemy!