Zbrodnia Katyńska to rozstrzelanie około 22 tysięcy polskich obywateli, dokonane wiosną 1940 r. na polecenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Ofiarami zbrodni padli polscy oficerowie, myśliciele, malarze, rzeźbiarze, profesorowie, prawnicy, lekarze i wielu innych. W lesie katyńskim wymordowano tysiące  Polaków i pochowano ich w zbiorowych mogiłach. Zbrodnia Katyńska to jednocześnie zbrodnia ludobójstwa (bo wymordowano członków określonej grupy narodowej), zbrodnia wojenna (bo jej ofiarą padli jeńcy wojenni) i zbrodnia przeciwko ludzkości (bo cywilnych więźniów zamordowano z przyczyn politycznych – w oparciu o bezpodstawne oskarżenia). Ten akt ludobójstwa stanowił nie tylko okrutny cios w kręgosłup i mózg polskiej armii, ale także był elementem planowej akcji eksterminacyjnej, skierowanej przeciwko elicie polskiego narodu. Ogromu strat duchowych, jakie w ten sposób poniesiono, nie da się ani oszacować, ani wyrównać.

W dzisiejszych czasach ważna jest pamięć o wielkich rodakach, którym przyszło zginąć w imię narodu. W celu uczczenia pamięci o Polakach zamordowanych w Katyniu, Panie Anna Chrzanowska i Alicja Wikło przy współpracy z uczennicami klasy 3A i 3B naszej szkoły: Agnieszką Miernik, Agnieszką Konieczną, Mariolą Sokół i Anną Gulą przygotowały wystawę na temat Zbrodni Katyńskiej.

Wystawa przedstawia zdjęcia, plakaty oraz krótkie opisy dotyczące tego tragicznego wydarzenia.  W celu utworzenia wystawy wykorzystano fotografie ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie II LO im. Adama Mickiewicza przechadzając się po szkolnym korytarzu, mają możliwość obejrzenia zdjęć upamiętniających ofiary zbrodni. Dla młodego pokolenia to właśnie pamięć o tych, którzy zginęli w imię Ojczyzny, jest najważniejsza.