W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbył się w naszym liceum I Powiatowy Konkurs Biologiczno- Chemiczny, pod hasłem: "Woda- substancja o niezwykłych właściwościach".

Był on objęty patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Starostwa Powiatu Skarżyskiego.  Wzięło w nim udział 41 uczniów  gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego. Uczestnicy zgłosili się łącznie z 11 rożnych szkół.

Konwencję konkursu, regulamin i pytania przygotowały nauczycielki biologii i chemii II LO : Anna Lenard i Joanna Derlatka- Kozdroń.

Uczestników konkursu i ich opiekunów przywitał Pan Dyrektor Paweł Buryło, wyrażając zadowolenie z tak licznego ich udziału.

Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu zestawu pytań, wśród których było po dwanaście pytań zamkniętych oraz po dwa otwarte pytania z biologii i z chemii.

W przerwie uczniowie wysłuchali wykładu na temat niezwykłych przystosowań do życia w wodzie wygłoszonego przez pracownika naukowego UJK.

W tym czasie ich opiekunom przedstawiono prezentację czujników elektronicznych badających różne parametry, przydatnych na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii. Prezentację przeprowadzili nauczyciele II LO: Urszula Olsińska- Baran, Joanna Derlatka - Kozdoń oraz Robert Bińczak.

Do drugiej części konkursu przystąpiła połowa uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Ta druga część polegała na zapoznaniu się z doświadczeniem z biologii i chemii, a następnie sporządzeniu opisu, wskazaniu próby kontrolnej i badawczej oraz postawieniu wniosku.

Po podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Są nimi:

-  I miejsceNadia Materek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku

-  II miejsceDaria Redlica z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie

-  III miejsce Aleksandra Ziomek z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku

Na zakończenie Pan Dyrektor Paweł Buryło wręczył zwycięzcom nagrody i dyplomy, a pozostałym pogratulował nowych doświadczeń w związku z udziałem w konkursowych zmaganiach.

Był to pierwszy taki konkurs, ale w zamyśle ma mieć charakter cykliczny. Zatem - do zobaczenia za rok!

Zdjęcia dzięki uprzejmości proskarzysko.pl