Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej zaprasza rodziców, absolwentów i przyjaciół naszej szkoły na I Mickiewiczowski Bal Charytatywny, który odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019 roku o godz. 19.00 w restauracji Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej. Ilość miejsc jest ograniczona. Rezerwacja na bal po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem naszej szkoły tel. 41 25-13-970.

Niezależnie od udziału w balu zachęcamy osoby popierające naszą inicjatywę do dobrowolnych wpłat na Fundusz Stypendialno-Pomocowy Rady Rodziców przy II LO lub przekazanie na aukcję charytatywną przedmiotu licytacji ofiarowanego przez Państwa. Numer konta do wpłat poniżej. Dziękujemy za każde wsparcie.

    

    

Środki finansowe pozyskane z tej inicjatywy zostaną przeznaczone na utworzenie Funduszu Stypendialno-Pomocowego Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej. Stypendia socjalne i naukowe wypłacane uczniom z tego funduszu, mają służyć poprawie ich (często bardzo trudnej) sytuacji bytowej oraz budowaniu dodatkowej motywacji do uzyskiwania wysokich wyników edukacyjnych, realizacji  pasji sportowych i kulturalnych.

Państwa zaangażowanie jako firmy (oprócz aspektu dobroczynnego) przyczyni się do promocji Państwa  w środowisku lokalnym.

W zamian możemy zaoferować:
- certyfikat z podziękowaniem,
- wpis na stronę internetową szkoły (nazwisko/logo) pod tytułem „Przyjaciel szkoły”,
- podziękowanie wygłoszone na apelu,
- informację w mediach lokalnych oraz na portalach internetowych.

Wierzymy, że udzielona młodzieży pomoc będzie wkładem w rozwój i edukację tego i następnych pokoleń uczniów naszej szkoły.