W dniu 30 września 2019 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się powiatowe eliminacje Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”, zorganizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek. Celem przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego regionu, jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków oraz dbałość o symbolikę narodową i utożsamianie się ze swoją Ojczyzną. Zespoły biorące udział w rozgrywkach odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i jej drogi do niepodległości. Druga część quizu dotyczyła członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „15 lat Polski w Unii Europejskiej” ukazująca pozytywne zmiany, które dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej zaszły w naszym kraju.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały dwa zespoły 3-osobowe w składzie: Wojciech Rak, Natalia Rudzik i Kacper Janusz z klasy 1 Ag, oraz Dariusz Domagała, Barbara Olszewska z klasy 2b i Zuzanna Stępień z klasy 2c. Nad zespołami opiekę pełnił nauczyciel historii Pani Anna Chrzanowska. Na ponad 50 drużyn 3-osobowych, które stanęły do rywalizacji, uczniowie z klasy pierwszej zajęli wysokie 5. miejsce i otrzymali nagrody w postaci gier historycznych „Droga do Niepodległości – Szlakiem I Kompanii Kadrowej”, wydanych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nagrody wręczyła zwycięzcom wojewoda Agata Wojtyszek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!