Społeczność II LO postanowiła zaangażować się w zbiórkę na rzecz ubogich z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Zbiórka miała na celu zwrócić uwagę na potrzeby najuboższych w różnych regionach świata. Trwała przez cały październik, w naszej szkole była koordynowana przez katechetów II LO oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie i nauczyciele przynosili w darach środki czystości oraz przybory szkolne, które po zakończeniu zbiórki zostały przekazane do radomskiej Kurii, a stamtąd trafiły do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za tę lekcję wrażliwości, okazane serce i solidarność z ubogimi.