Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2018/2019

Klasa I

 

Podręczniki do języków obcych dla klas pierwszych będzie można zakupić dopiero we wrześniu, po przeprowadzeniu wstępnych testów kompetencji przez nauczycieli uczących i ustaleniu poziomu nauczania dla poszczególnych uczniów.

 

L.p

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

 

1

 

Język polski

„Ponad słowami” cz. I

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era

podstawowy

cz. 1 425/1/2012/2015

2

Język angielski

“Focus 2”

Patricia Reilly

Anna Grodnicka

Patricia Reilly

Pearson

podstawowy

MEN672/2/2013/2015

3

Język niemiecki

„Focus 1”

Anna Kryczyńska-Pham J. Szczęk

WSiP

podstawowy

695/1/2014

4

Język rosyjski

„Nowyje  wstrieczi 1”

Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert

WSiP

podstawowy

344/1/2011

5

Matematyka

Matematyka

W. Babiański,                L. Chańko,                       D. Ponczek

Nowa Era

podstawowy  +             rozszerzony

360/1/2011

6

Fizyka

,,Odkryć fizykę”

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

podstawowy

447/2012/2015

7

Biologia

„Odkrywamy na nowo –biologia”

B. Jakubik, R. Szymańska

 

Operon

podstawowy

436/2012

8

Chemia

,, To jest chemia”

R. Hassz, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

438/2012/2015

9

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX.”

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

podstawowy

525/2012

10

WOS

„W centrum uwagi”

Arkadiusz Janicki

Nowa Era

podstawowy

505/2012/2015

11

Geografia

Geografia seria ,,Ciekawi świata”

Z. Zaniewicz

Operon

podstawowy

455/2012/2015

12

Podstawy przedsiębiorczości

,,Odkrywamy na nowo”, Podstawy przedsiębiorczości

J. Korba, Z. Smutek

Operon

podstawowy

483/2012

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edb Po prostu”

Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla

WSiP

podstawowy

500/2012

14

Informatyka

,,Informatyka nie tylko dla uczniów”

E. Krawczyński,          Z. Talaga, M. Wilk

PWN

podstawowy

414/2012

15

Religia

Świadek Chrystusa w Kościele

Ks. S. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Radom

podstawowy

Nr RA-41-01/10-RA-1/12

 


 

Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2018/2019

Klasa II

 

L.p

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

 

1

Język polski

Ponad słowami cz. 1

Cz. 1  Małgorzata Chmiel Anna Równy

Nowa Era

podstawowy + rozszerzony

cz.1 - 425/3/2013/2015

cz.2 – 425/4/2013/2015

 

Cz. 2 Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska - Treugutt Anna Równy

 

Ponad słowami cz. 2

 

 

2

 

Język angielski

Matura repetytorium 2015

 

Marta Rosińska Lynda Edwards

Macmillan

podstawowy i rozszerzony

672/2/2013/2015

672/3/2014/2015

710/2014

 

3

Język niemiecki

Fokus2

Anna Kryczyńska-Pham

WSiP

 

WSiP

podstawowy

 

podstawowy i rozszerzony

2014/

695/1/2014

2014

683/1/2014/2015

 

Motive 2 Neu

AD. Jarząbek,

D.Koper

 

4

Język rosyjski

Hobue bcmpeuu 2

Mirosław Zybert

WSiP

podstawowy

48/03/2003

 

5

Matematyka

Matematyka

W. Babiński, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocka

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

378/2/2013/2015

360/2/2013/2015

 

6

Fizyka

  Zrozumieć fizykę 1

 

,,Zrozumieć fizykę 2”

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

632/1/2013/2015

 

632/2/2013/2016

 

7

Biologia

,,Biologia na czasie” 2

M.Guzik, E.Jastrzębska

Nowa Era

rozszerzony

564/2/2013

 

8

Chemia

,,To jest chemia 1”

Chemia ogólna i nieorganiczna

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

Nowa Era

rozszerzony

528/1/2012/2015

 

9

Historia

Zrozumieć przeszłość

Starożytność i średniowiecze cz.1

Zrozumieć przeszłość

Dzieje nowożytne cz.2

Ryszard Kulesza

Krzysztof Kowalewski

Paweł Klint

Piotr Galik

Nowa Era

rozszerzony

 

rozszerzony

642/1/2013

 

642/2/2014

 

10

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość

1.Ojczysty Panteon i ojczyste spory

2. Rządzący i rządzeni

Tomasz Maćkowski

 

Iwona Janicka

Nowa Era

 

659/1/2013

 

659/2/2014

 

11

WOS

Ciekawi świata cz.1

Artur Derdziak, Maciej Batorski

Operon

rozszerzony

577/1/2012/2015

 

12

Geografia

Ciekawi świata

Geografia 1

Geografia 2

 

Janusz Stasiak

Operon

rozszerzony

502/2/2013/2016

 

13

Informatyka

,,Informatyka nie tylko dla uczniów” tom 1

Z. Talaga

PWN

rozszerzony

395/1/2011

 

14

Przyroda

Przyroda cz.1                         liceum ogólnokształcące i technikum

M.Galikowski

R.Hassa,

M.Kaczmarzyk i In.

Nowa Era

 

658/1/e/2013

 

15

Religia

Świadek Chrystusa w świecie

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne Radom

podstawowy

2013

AZ-42-01/10-RA-11/13

 

Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2018/2019

Klasa III

 

 

L.p

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

 

1

 

Język polski

,,Ponad słowami”

Podręcznik do jęz. Polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum kl. III

M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

425/5/2014/2015

2

Język angielski

Matura repetytorium 2015 podstawowy

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

podstawowy i rozszerzony

710/2014

3

Język niemiecki

Fokus 3

 

Motive 3 neu

A.Kryczyńska-Pham

 

A.D.Jarząbek, D.Koper

WSiP

 

WSiP

podstawowy

 

podstawowy i rozszerzony

2014

695/1/2014

2014

683/1/2014/2015

4

Język rosyjski

Hobue bcmpeuu 3

Mirosław Zybert

WSiP

 

podstawowy

77/04

5

Matematyka

Matematyka 3

Zakres podstawowy

Matematyka 3

Zakres rozszerzony

W.Babiński

L.Chańko

J.Czarnowska

J.Wesołowska

Nowa Era

podstawowy

 

rozszerzony

378/3/2014/2016

 

360/3/2014/2016

6

Fizyka

Zrozumieć fizykę 3

Marcin Braun,Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

632/3/2014/2016

7

Biologia

Biologia na czasie   3

F.Dubert, M.Jurganiak

M. Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

564/3/2014

8

Chemia

To jest chemia 2

Chemia organiczna

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

Nowa Era

rozszerzony

528/2/2013/2016

9

Historia

Zrozumieć przeszłość Lata 1815-1939 cz.3

Zrozumieć przeszłość

Dzieje najnowsze po 1939 r cz.4

Piotr Galik

Jarosław Kłaczkow

Agnieszka Zielińska

Nowa Era

rozszerzony

 

 

rozszerzony

642/3/2014

 

 

642/4/2015

10

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość

Wojna i wojskowość

Poznać przeszłość

Europa i świat

Jarosław Centek

Karol Kłodziński

Tomasz Krzemiński

Nowa Era

 

Nowa Era

 

659/3/2014

 

659/4/2015

11

WOS

Ciekawi świata cz. 2

Ciekawi świata  cz. 3

Maciej Batorski

Operon

rozszerzony

577/2/2013/2016

577/3/2014/2017

12

Geografia

Ciekawi świata 2

Ciekawi świata 3 cz.I i II

J.Stasiak

Zbigniew Zaniewicz

Operon

rozszerzony

502/3/2015

502/4/2015

13

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów, Tom II

Z. Talaga

PWN

rozszerzony

395/2/2014

14

Religia

Świadek Chrystusa w rodzinie

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne Radom

podstawowy

RA-43-01/10-RA-4/13

15

Przyroda

Przyroda cz. II

M. Galikowski

R. Hassa, M. Kaczmarzy, A. Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

658/2/e/2013