Uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej wzięli udział w zajęciach prewencyjnych prowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej podkomisarz Annę Sławińską. Problematyka zajęć dotyczyła współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzemocy oraz zjawiska handlu ludźmi. Ponadto młodzież zapoznała się z wybranymi zagadnieniami ustawy o policji.