Pani Profesor Anna Lenard przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”, realizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W dniu 18 kwietnia br. przeprowadziła lekcję w klasie 1a, gdzie zaprezentowała wiadomości na temat możliwości wykorzystania środków z Funduszy Europejskich w celu rozwoju przedsiębiorczości w ramach programu Polska Wschodnia. Przybliżone zostały też założenia dotyczące powstawania Start-upów. Uczniowie rozwiązali zadania konkursowe i otrzymali drobne upominki od organizatorów. Pani Anna Lenard zredagowała i wysłała hasło konkursowe które brzmiało: „Polska leży w Europie, a Fundusze Europejskie leżą w dobrze pojętym interesie polskiej przedsiębiorczości”. W pierwszych dniach czerwca z biura projektu nadeszła informacja, że hasło znalazło się wśród laureatów konkursu i wygrana została tablica interaktywna dla szkoły o wartości 2500 zł. Gratulujemy sukcesu!