Społeczność II LO postanowiła zaangażować się w zbiórkę na rzecz ubogich z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Zbiórka miała na celu zwrócić uwagę na potrzeby najuboższych w różnych regionach świata. Trwała przez cały październik, w naszej szkole była koordynowana przez katechetów II LO oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie i nauczyciele przynosili w darach środki czystości oraz przybory szkolne, które po zakończeniu zbiórki zostały przekazane do radomskiej Kurii, a stamtąd trafiły do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za tę lekcję wrażliwości, okazane serce i solidarność z ubogimi.

21 listopada uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej zorganizowali pierwszy w II LO Światowy Dzień Filozofii. Jest to coroczne święto z inicjatywy UNESCO, obchodzone w trzeci czwartek listopada.

Obchody tego dnia mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie młodzieży do zajmowania się tą dziedziną. W ramach Dnia Filozofii w naszej szkole pojawiły się sentencje zapraszające do filozofowania, plakat okolicznościowy, wystawa  książek filozoficznych dla każdego oraz gazet popularyzujących filozofię, które od tego roku szkolnego, staraniem nauczyciela filozofii, są dostępne w bibliotece szkolnej. Zaplanowano także możliwość wysłuchania fragmentów „Historii filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera. Przychodzący rano do szkoły uczniowie i nauczyciele losowali myśl „Filozofa na Dzień Dobry”, a w szkolnym bufecie na kupujących kanapki czekały ciekawostki filozoficzne.

Dzień Filozofii w II LO został przygotowany przez uczniów klas: 1b, 1c, 1d, 1e oraz 2a pod opieką Pani Małgorzaty Janiec. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie.

Zdjęcia: Marta Jędrys

18 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wojewódzkim turnieju gry „Czas na Start-up”. Rozgrywki zorganizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. W etapie wojewódzkim wzięło udział 39 drużyn. Szkołę reprezentowały dwie drużyny: Brajan Bąk, Diana Bonarek, Sandra Chudzik, Natalia Dulęba, Oliwia Dziędziela, Wiktoria Fijałkowska, Zuzanna Krogulec, Aleksandra Leśniewska, Oliwier Misztal i Natalia Piotrowska.

18 listopada klasa 1c uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w skarżyskiej Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej. Uczniowie poznawali tajniki pracy bibliotekarza, wzięli udział w wykładzie i warsztatach poświęconych interpretacji tekstów ikonicznych. Ta wiedza owocować będzie w przyszłości nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także na maturze.