W dniu 25 października nasze liceum odwiedził pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. W ciągu trzech godzin prelekcji przybliżał młodzieży tajniki krwiodawstwa, zachęcając do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę, która ratuje życie. Odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości młodzieży związane z oddawaniem krwi. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II i III. Spotkanie zorganizował opiekun szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Maciej Szaraniec.