Jak co roku społeczność II LO pamięta o tych, którzy odeszli, ale pozostali na zawsze w naszej pamięci. Patryk Dróżdż i Gabriela Wrona jako przedstawiciele SU, wraz z opiekunem, Panem Michałem Mańkowskim odwiedzili groby Dyrektorów i nauczycieli II LO. Zapalone znicze to symbol naszej pamięci i wdzięczności dla tych, którzy współtworzyli naszą szkołę i włożyli w jej rozwój wiele wysiłku i serca.