9 stycznia uczniowie klas 1b,1bg,2b i 3c (36 osób) wzięli udział w etapie szkolnym  Jubileuszowej XXXV edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to najpopularniejsza w Polsce zarejestrowana w MEN olimpiada, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego. Ma być ona również inspiracją do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody. Konkurs przeprowadziła Pani Urszula Olsińska Baran.