W tegorocznej, dziewiątej już edycji PiernikoweLove, którego pomysłodawczynią i coroczną koordynatorką jest pani Anna Rokita, nauczycielka i opiekun kilku roczników wolontariuszy, wzięła udział również nasza szkoła. Członkowie naszego Szkolnego Koła Wolontariatu w niedzielę 09.02 rozprowadzali pyszne serca piernikowe, by w ten sposób wspomóc leczenie i rehabilitację rodzeństwa Kai i Kacpra Pisarków, którzy zmagają się z rzadką genetyczną chorobą, jaką jest SMA – rdzeniowy zanik mięśniowy. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w ten projekt składamy Kamili Małeckiej, Martynie Tarnowskiej i Karolinie Składanowskiej, które nie szczędziły swego wolnego czasu ferii, by przepięknie dekorować piernikowe serca. Dziękujemy także Klaudii Pomorskiej, Weronice Drabik, Karolinie Ćwierz, Urszuli Makuch i Natalii Świdunowicz, które rozprowadzały serca na terenie parafii p.w. św. Brata Alberta oraz dyrekcji, nauczycielom i uczniom naszej szkoły za wspaniała postawę dzielenia się sercem z potrzebującymi przedszkolakami.