W dniu 4 marca na sali gimnastycznej naszego liceum odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Pan Maciej Szaraniec przekazuje wielkie podziękowania i słowa uznania dla wszystkich uczniów i absolwentów, którzy w liczbie 40 osób zgłosili gotowość pomocy potrzebującym. Nasi uczniowie stanowili ogromną większość spośród wszystkich krwiodawców, bo aż 30 osób. Na młodzież z Mickiewicza zawsze można liczyć. Serdecznie dziękujemy za dar życia jakim jest krew.