Decyzją Ministra Edukacji Narodowej II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej (podobnie jak inne szkoły w Polsce) zawiesza w dniach 12 - 25 marca 2020 r. zajęcia edukacyjno-wychowawcze (podst. prawna - art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… Dz.U.2020 poz.374).

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Jednocześnie na dziś nie przewiduje się zmiany terminu egzaminów maturalnych czy przedłużenia roku szkolnego.

<