Pierwszego września - po długim okresie nauki zdalnej i przerwie wakacyjnej - w szkole znów zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w powiecie skarżyskim odbyło się w naszym liceum i połączono je z uroczystym otwarciem hali sportowej. W tym szczególnym dla obu placówek – II LO i ZST – wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych. Nowo otwarta hala będzie pełnić funkcje nie tylko sportowe, ale także kulturalne i oświatowe.

W części oficjalnej wszystkich zebranych gości przywitali dyrektor II LO Paweł Buryło i dyrektor ZST Janusz Maciejewski. W uroczystości udział wzięli m.in. Artur Berus - starosta skarżyski, Jacek Jeżyk - przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Katarzyna Bliska, Adam Ciok, Tadeusz Bałchanowski, przewodnicząca komisji oświaty: Barbara Kocia, Mariusz Bodo - sekretarz województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty w Kielcach: Małgorzata Połeć i Marzena Zajączkowska, naczelnik wydziału oświaty Jarzy Krawczyk, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz – ze względu na konieczne ograniczenia sanitarne – uczniowie klas I naszej szkoły oraz uczniowie rozpoczynający naukę w ZST.

W trakcie uroczystości zostały wręczone stypendia Starosty Skarżyskiego za osiągnięcia sportowe, otrzymały je uczennice I LO im. J. Słowackiego Julia Kulińska i Aleksandra Niziołek. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela otrzymała Agnieszka Kwiatkowska z SOSW nr 2 w Skarżysku. Spotkanie było też okazją do powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej Marcinowi Krukowi. Nowo otwartą halę poświęcił ks. kan. Jan Kularski.

 W drugiej części uroczystości uczniowie II LO oraz absolwent naszej szkoły wystąpili z krótkim programem artystycznym prezentując umiejętności wokalne, instrumentalne i recytatorskie. Ze zgromadzoną na hali młodzieżą przybił piątki także nowy „uczeń” Mickiewicza   Adaś, maskotka naszego liceum.

Po zakończonym powiatowym rozpoczęciu, rok szkolny 2020/21 przywitali uczniowie klas II i III. W tej nieco zmienionej, „zamaskowanej” rzeczywistości zaczynamy kolejne miesiące pracy i nauki. Oby zawsze w dobrym zdrowiu, pełni pogody ducha, pasji do zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych uzdolnień i możliwości.