W jesiennym ogólnopolskim konkursie MULTITEST 2020 z języka angielskiego organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie wzięło udział 15 uczniów z klas pierwszych i drugich. Wyjątkowo, konkurs odbył się online. 

Miło nam poinformować, iż w grupie tej mamy laureatkę – Klaudię Rękawek z klasy drugiej oraz sześć osób wyróżnionych: Natalię Ruzik  i Wiktorię Krogulec z klas drugich. Wyróżnieni uczniowie z klas pierwszych to: Wiktoria Pasek, Karolina Kabała, Hubert Dziubiński oraz Krystian Siemieniec. Uczniowie: Brian Bąk (kl. II) oraz Oliwia Musiał, Daria Ozięmbłowska, Nikola Gbiorczyk, Piotr Miernik, Natalia Zugaj, Zuzanna Dziewięcka i Aleksanda Staniec otrzymali dyplomy uznania za udział w ogólnopolskim konkursie.

Wszystkim, w znanym im języku, serdecznie mówimy: Congratulations!