17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowało czternaścioro uczniów. Głosować na swoich kandydatów mogli wszyscy uczniowie szkoły. W wyborach oddano 382 głosy (frekwencja wyborcza wynosiła 67%), w tym 372 głosy ważne (97,38%) i 10 głosów nieważnych (2,62%).

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Bianka Warwas z klasy 1b (na którą głosowało 178 osób), Zastępcami Przewodniczącej zostali: Jakub Solarz z klasy 3c (z 66 głosami poparcia) i Małgorzata Mańkowska z klasy 2c (z 43 głosami poparcia), Sekretarzem – Oskar Patkowski z klasy 3a (z 30 głosami poparcia), a Skarbnikiem – Natalia Dulęba z klasy 3b (z 21 głosami poparcia).

Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Julia Wilga, Adam Obarski, Aleksandra Leśniewska, Michalina Jedlińska i Dawid Białek.