30 września odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. W okręgu wyborczym zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej kandydowało siedmioro uczniów. W wyborach oddano 440 głosów (frekwencja wyborcza wynosiła 77,7%), w tym 423 głosy ważne (96,1%) i 17 głosów nieważnych (3,9 %). Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu wyborczym zorganizowanym w naszej szkole uzyskali: Małgorzata Mańkowska (ze 162 głosami poparcia), Kacper Goździk (z 55 głosami poparcia), Wojciech Iwański (z 54 głosami poparcia), Michalina Jedlińska (z 51 głosami poparcia), Piotr Langer-Żuk (z 39 głosami poparcia) i Karolina Ćwierz (z 33 głosami poparcia). Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Aleksandra Leśniewska, Jakub Solarz, Maja Gacek i Paula Stąpór.