Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem. Ale uczyć DOBRZE to być tym wszystkim jednocześnie, a zarazem nie stracić z oczu tego, kim się jest. Jakąś część siebie człowiek dzieli z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi stykał się w życiu. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą DOBRZE, widzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać.

 W środę 13 października w naszym liceum odbył się uroczysty apel z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich zgromadzonych na hali sportowej powitał Dyrektor II LO, Pan Paweł Buryło. W krótkim przemówieniu przypomniał o roli edukacji, o szansach i możliwościach, które otwierają przed młodymi ludźmi nauczyciele, przekazujący im wiedzę. Głos zabrał także Pan Michał Jędrys – przedstawiciel Rady Rodziców.

 Po części oficjalnej uczniowie, pod kierunkiem Pani Joanny Derlatki-Kozdroń, zaprezentowali występ artystyczny, poświęcony wyjątkowej roli nauczyciela. Wraz z wieloma miłymi słowami wzruszających wierszy i pięknych podziękowań, wybrzmiały piosenki w wykonaniu młodzieży z II LO.

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej było też okazją do wręczenia Nagród Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w naszej szkole.


Życzenia dla wszystkich nauczycieli przekazał również Samorząd Uczniowski. Radzie Rodziców dziękujemy za przepyszny tort!