Uczniowie z naszego Mickiewicza trenują umiejętności językowe z języka rosyjskiego. Zgłosili swój udział  w WYMIANIE POCZTÓWKOWEJ z 3 szkołami w Polsce. Są to: Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Siewierz. Opiekunem podjętej inicjatywy jest pani Katarzyna Dekarczyk. Dziękujemy nauczycielowi z Zawiercia- mgr Annie Maciaszek i wszystkim naszym zaangażowanym uczniom.

Kartki przygotowali:

 - ZUZANNA MADEJSKA - ROKSANA DERLATKA - LAURA NOBIS - WIKTORIA ROKITA - ZUZANNA SERWICKA - JULIA MACIŃSKA - NATALIA PIOTROWSKA - NIKOLA OZAN - LAURA KĘDRA -ELIZA GACZYŃSKA - IGA PATYK - OLIWIA SZYMKIEWICZ - MARIA WINEK - IDA DĄBROWA - PIOTR CHMAL - JULIA KOCIA - JAKUB DOMAŃSKI - BIANKA WARWAS – ZUZANNA ADAMCZYK - AGATA ZAJĄC - PAULINA MARKIEWICZ - WIKTOR SADZA - IGA GARBACZ - FILIP OSTOIŃSKI - MAJA MAŁEK