Nasi uczniowie nieustannie się rozwijają i kształcą. 16 maja odbyła się kolejna już lekcja organizowana przez INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH z Warszawy: Walidacja efektów uczenia się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zaangażowana była klasa 3a i 3c pod opieką pani Katarzyny Dekarczyk.