Nasze liceum bierze udział w ogólnopolskim konkursie Artystyczny przeWODNIK. Tematem jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą. Szkołę reprezentują Zuzanna Skuza i Amelia Kawalec, przygotowywane przez Panią Katarzynę Dekarczyk. Życzymy powodzenia!