21 września br. na hali sportowej odbyło się uroczyste przyrzeczenie klas pierwszych. Na sztandar szkoły uczniowie sześciu nowych klas w II LO ślubowali, że będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki, przyjmą postawę godną naśladowania wobec nauczycieli oraz kolegów i koleżanek, wreszcie – że będą zawsze godnie reprezentować nasze liceum, a gruntownie zdobytą wiedzę wykorzystają dla rozwoju własnego i w służbie innym ludziom.

Po uroczystym ślubowaniu miała miejsce część artystyczna – recytacje wierszy, śpiew i taniec. Całość została przygotowana przez klasy starsze pod kierunkiem Pani Katarzyny Dekarczyk.

Zdjęcia: Foto-Color Wiesław Darkowski