28 września w MCK odbyła się debata z udziałem policjantów i seniorów. Wśród słuchaczy znaleźli się także uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Dekarczyk. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. W debacie wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka, a także dyrektor Banku Pekao SA.