W okręgu wyborczym zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej kandydowało sześcioro uczniów do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyborach oddano 505 głosów (frekwencja wyborcza wynosiła 80,41%), w tym 498 głosy ważne (98,6%) i 7 głosów nieważnych (1,4 %). Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu wyborczym zorganizowanym w naszej szkole uzyskali: Małgorzata Mańkowska (ze 183 głosami poparcia), Piotr Werens (ze 124 głosami poparcia), Zuzanna Skuza (z 76 głosami poparcia), Miłosz Zbroja (z 51 głosami poparcia) i Zuzanna Latkowska (z 41 głosami poparcia). Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Lena Kowalik, Oliwia Sitarz, Julia Kępa, Alicja Mosiołek i Maciej Rymarczyk.