„Orlęta. Grodno’39” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza to pierwszy polski film o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. 6 października 2022 r., niespełna w miesiąc po jego premierze, uczniowie naszej szkoły mieli okazję śledzić losy dwunastoletniego Leosia Rotmana, dla którego rozpoczynająca się wojna staje się kursem przyspieszonego dojrzewania oraz konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych. „Orlęta. Grodno’39” jest bardzo poruszającym filmem, a oglądany w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy, skłania do poważnej refleksji i ważnych pytań. Sala kinowa Miejskiego Centrum Kultury była wypełniona po brzegi młodzieżą z klas pierwszych: a, b, d, e, f; drugich: a, b, d; trzecich: a, b, c, e oraz czwartych: b, d, e. Organizatorem przedsięwzięcia była Pani Joanna Łyjak.