4 listopada uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wieczorze filmowym – Mickiewiczowskich Zaduszkach. Oprócz oglądania filmów znalazł się również czas na integrację młodzieży: zatańczono belgijkę i makarenę, zagrano w „Kapitana”. Dyrektor Szkoły Pan Paweł Buryło wręczył nagrody za najlepsze przebranie. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli wysiłek w organizację tego wydarzenia, a szczególnie wychowawcom klas pierwszych za poświęcony czas i Samorządowi Uczniowskiemu wraz z opiekunkami za przygotowanie Mickiewiczowskich Zaduszek i koordynację działań.