Nasze liceum gościło na Wydziale Filologicznym UMCS w Lublinie. W sali obrad Rady Wydziału odbył się wykład: „Dekalog tłumacza profesjonalnego”. Uczniowie zwiedzili też miasteczko akademickie, spacerowali po parku i kortach tenisowych, obejrzeli wystawę obrazów. Organizatorem wyjazdu była Pani Katarzyna Dekarczyk, opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Anna Witkowska, Sylwia Czechowska i Joanna Łyjak.