W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” uczestniczyło w trzech wycieczkach 135 uczniów (3 x 45 osób) i 9 (3 x3 osób) nauczycieli - opiekunów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

1) Pierwsza wycieczka autokarowa odbyła się 25 listopada 2022 roku do Warszawy. Uczestniczyło w niej 45 uczniów i 3 nauczycieli-opiekunów. W jej ramach młodzież zwiedzała: Zamek Królewski – Rezydencję Królów Rzeczypospolitej (numer na liście MEN – 378) oraz Muzeum Neonów (numer na liście MEN – 357), a także uczestniczyła w seansie filmowym „Listy do M. 5” i zjadła obiad.

Koszt całkowity wycieczki wyniósł 7296 zł, z czego kwota wsparcia finansowego
z przedsięwzięcia MEN „Poznaj Polskę” wyniosła 5000 zł, a kwota wkładu własnego 2296 zł.

2) Druga wycieczka autokarowa odbyła się 28 listopada 2022 roku do Oświęcimia i Krakowa. Uczestniczyło w niej 45 uczniów i 3 nauczycieli - opiekunów. W jej ramach młodzież zwiedzała: Oświęcim – Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (numer na liście MEN – 277) oraz Kraków – Historyczny zespół miasta (numer na liście MEN – 251), a także zjadła obiad.

Koszt całkowity wycieczki wyniósł 8388 zł, z czego kwota wsparcia finansowego
z przedsięwzięcia MEN „Poznaj Polskę” wyniosła 5000 zł, a kwota wkładu własnego 3388 zł.

3) Trzecia wycieczka autokarowa odbyła się 07 grudnia 2022 roku do Warszawy. Uczestniczyło w niej 45 uczniów i 3 nauczycieli - opiekunów. W jej ramach młodzież zwiedzała: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (numer na liście MEN – 392) oraz Muzeum Neonów (numer na liście MEN – 357), a także uczestniczyła w przedstawieniu teatralnym „Nie książka zdobi człowieka” w teatrze „Kwadrat” i zjadła obiad.

Koszt całkowity wycieczki wyniósł 7016 zł, z czego kwota wsparcia finansowego z przedsięwzięcia MEN „Poznaj Polskę” wyniosła 5000 zł, a kwota wkładu własnego 2016 zł.