W naszym liceum odbył się etap szkolny XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w którym wzięło dział 19 uczniów z klas 1b,2b,3b,4b i 4d. Z radością informujemy, że 3 uczennice:

- Anna Nowak z kl. 2b

- Julia Wilga z kl. 4d      

- Gabriela Mielicka z kl.1b

uzyskały wynik minimum i powyżej 80% prawidłowych odpowiedzi i zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

Gratulujemy!