Z radością i dumą dzielimy się wspaniałą wiadomością! Na rynku wydawniczym właśnie ukazała się publikacja „GPS w labiryncie matematyki”. Zbiór zadań. Poziom podstawowy, opracowana przez zespół nauczycieli szkół ponadpodstawowych, uczestniczących w spotkaniach Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego, działającego już od 20 lat na Politechnice Świętokrzyskiej. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród autorów publikacji są matematyczki naszej szkoły, Panie: Mariola Kuzian, Agnieszka Matla i Małgorzata Stopa.

Niniejszy zbiór jest polecany przede wszystkim tym uczniom, którzy mają duże trudności z nauką matematyki w szkole ponadpodstawowej. Zawiera zestaw zadań bazowych, które są odzwierciedleniem wymagań szczegółowych, zapisanych w podstawie programowej. Dodatkowo, pod każdym zadaniem bazowym, zamieszczono ćwiczenia, które przedstawiają w różnych aspektach zagadnienia odnoszące się do tego zadania. Taka konstrukcja zbioru umożliwia uczniom utrwalenie i doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych przez wielokrotne rozwiązywanie tych samych zadań z dokładnością do zmiany danych liczbowych. Ta forma pracy powinna dać uczniom dużą szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze nauczycielki współtworzyły tak cenną dla uczniów pomoc w nauce i poszerzaniu wiedzy. Gratulujemy! Od razu matematyka stała się przyjemniejsza :)