Nasz uczeń z klasy 4 c Kacper Goździk zakwalifikował się do III etapu Olimpiady Policyjnej! Celem olimpiady jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do pogłębienia wiedzy o roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ma ona charakter ogólnopolski i składa się z trzech etapów. Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy na jeden z wybranych tematów wskazanych przez Organizatora. Drugi to test wiedzy, z którym nasz licealista zmierzył się 1 marca 2023 roku. Trzeci to już finał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, do którego awansowało tylko 29 uczniów z całej Polski. Trzymajmy więc mocno kciuki za Kacpra, aby zdobył indeks Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów poza kolejnością. Gratulujemy uczestnikowi i opiekunce merytorycznej pani Bożenie Mróz!