29 marca 2023 roku pan prokurator Robert Bińczak, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza poprowadził zajęcia z uczniami, którzy przygotowują się do etapu centralnego Olimpiady z Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia z zakresu olimpiady – mowa końcowa do podanego przez organizatorów kazusu prawnego. Serdecznie dziękujemy panu prokuratorowi za przekazaną wiedzę i cenne wskazówki oraz poświęcony młodzieży czas.