31 marca 2023 r. odbył się III etap - centralny Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Pomysłodawcą jest wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Corocznym organizatorem wydarzenia jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, chcącej zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej. Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 169 uczniów. Do ścisłego finału (centralnego) przeszło 36 osób w tym 2 uczniów z II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej – Piotr Werens kl. II c oraz Amelia Sieczka kl. II a. Uczestnicy rozgrywek finałowych musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Po zaciętych trwających 10 rund eliminacjach (3-godziny) do ścisłego finału przeszło sześciu uczestników w tym uczeń naszego liceum Piotr Werens. Każdy z sześciu finalistów na koniec wygłaszał mowę końcową, wybierając rolę obrońcy lub oskarżyciela. Piotr wystąpił w roli prokuratora w postępowaniu karnym. Należy podkreślić, że Piotr przeszedł do ścisłego finału jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego. Przygotowując się do zaciętych eliminacji, nasi uczniowie wzorowo opanowali materiał znacznie bardziej zaawansowany, wykraczający poza zagadnienia przewidziane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski osobiście wręczył Dyplom Finalisty i pogratulował Piotrowi ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą, zwracając uwagę na to, jak warte podziwu jest zaangażowanie w działalność naukową młodych, już na tak wczesnym etapie, jakim jest szkoła ponadpodstawowa.

Gratulacje!