22 kwietnia przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Sandra Włodarczyk i Marysia Bolechowska wraz opiekunką samorządu panią Beatą Czajkowską wzięły udział w drugiej części szkolenia z Programu Aktywizacji Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego. Pierwsza część zajęć warsztatowych skupiała się na roli lidera w grupie, jego zadaniach i wyzwaniach oraz umiejętności przewodniczenia grupie. W drugiej części kształcona była umiejętność przemawiania.