W dniu 19 kwietnia w naszym liceum po raz kolejny odbyła się akcja honorowego poboru krwi. Wśród 56 osób, które zgłosiły się do akcji najliczniejszą grupę stanowili nasi pełnoletni uczniowie. Łącznie oddano prawie 17 litrów krwi. Serdeczne podziękowania dla wszystkich krwiodawców.