29 kwietnia 2023 roku na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego 2022/2023, zakończone wręczeniem nagród laureatom. Matematyczny Maraton to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności z zakresu: podstawy programowej kształcenia matematycznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - szczególnie dla osób planujących studia na uczelni technicznej. Konkurs skierowany do tegorocznych maturzystów został przeprowadzony w czterech kategoriach:

„ alfa” - poziom rozszerzony o zwiększonym stopniu trudności,

„beta” - poziom rozszerzony,

„gamma” - na pograniczu obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego,

„delta” - poziom podstawowy.

Do finałowego etapu matematycznego maratonu, przeprowadzonego na Politechnice Świętokrzyskiej, zakwalifikowało się ponad 150 maturzystów, a wśród nich 4 uczniów naszej szkoły!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że konkurs zakończył się dla nas wielkim sukcesem. W kategorii „beta” dwa trzecie miejsca zajęli uczniowie naszego liceum są to Aleksandra Wrona i Oskar Patkowski. Wyróżnienia w tej kategorii zdobyła również Daria Kępas. Wszyscy laureaci i wyróżnieni w tych dwóch kategoriach to uczniowie klasy IVa, których nauczycielką matematyki jest pani Mariola Kuzian.

Dyplomy Laureatów Konkursu, uprawniają do przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Świętokrzyskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Finaliści niebędący Laureatami mogą wystąpić do Dziekana danego kierunku Politechniki Świętokrzyskiej o przyznanie dodatkowych punktów w procedurze rekrutacyjnej - z uwzględnieniem wyniku uzyskanego w konkursie finałowym.

Wszystkim Laureatom i Finalistom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!