Miło nam poinformować, że Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku Kamiennej pozyskał środki finansowe na realizację inicjatywy służącej promowaniu aktywności sportowej i przeciwdziałaniu zwolnieniom z wychowania fizycznego- "Licealiada". Fundusze w kwocie 4000zł zostały pozyskane z „Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego” - wspieranie młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego zaangażowanej w życie społeczne. W dniu 10.05.2023r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie umów. Serdeczne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia "Wiedza i Rozwój" z Lipowego Pola za objęcie tej inicjatywy Patronatem.

Współfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #funduszmlodziezowy @Komitet do spraw Pożytku Publicznego #swietkorzyskieplus www.swietokrzyskieplus.pl